Sv. Filip i Jakov: Druženje u tinelu 07.09.

Udruga za kulturu i umjetnost ,,U Pokretu“ poziva na aktivnost u sklopu projekta ,,KINO — Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje“ kojeg provodi Zajednica udruga ,,Centar nezavisne kulture“ Zadar pod nazivom “ Druženje u tinelu”

,,1. Druženje u Tinelu“ u sklopu projekta ,,K.IN.O. — Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje“ ce se održati 07. rujna 2019. godine s početkom u 18.00h u predvorju Kino dvorane u Sv. Filipu i Jakovu, na adresi Ulica Ivana Danila 9.

U prvoj, od ukupno pet aktivnosti naslova ,,Druženje u Tinelu“ osmisliti i planirati će se radionica kroz koju će se izrađivati namještaj i zasaditi vrt u dvorištu kina. Takoder će se prikupljati prijedloge za ostale edukativne radionice, koje će se odrzati u sklopu projekta.

Aktivnost je besplatna i otvorena za sve dobne skupine. Za sve prisutne osiguran je i catering. Prijave se vrse na e-mail adresu kino.filipjakov@gmail.com ili GSM 095 379 1234.

Projekt ,,KINO – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje“, s ukupnim proračunom od 2.099,720,06 zajednHRK, sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 1.784.762,05 HRK, odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok se ostalih 314.958,01 HRK odnosno 15% ukupnih bespovratnih sredstava, osigurava iz Državnog proračuna RH. Prijavljen je na poziv Kultura u centru — potpora razvoju javno — civilnog partnerstava u kulturi, nositelj je Udruga za kulturu i umjetnost “U Pokretu” Lucije Mikas, uz partnerstvo Općine Sv. Filip i Jakov i Zajednice udruga “Centar nezavisne kulture”, koja je ujedno i provoditelj projekta.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta članova i zaposlenika OCD-ova i javnog sektora, u svrhu kreiranja zajedničkog modela sudioničkog upravljanja u kulturi i uključivanje građana u stvaranje većeg broja kulturnih i umjetničkih projekata u lokalnoj zajednici, uz paralelnu preobrazbu starog kina u Općini Sv. Filip i Jakov u K.IN.O. – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje.

Možda Vas zanima