Radionica “Hort & Kultura za Kino“ : 19. rujna u Sv. Filipu i Jakovu

Udruga za kulturu i umjetnost ,,U Pokretu“ poziva Vas na radionicu u sklopu projekta ,,KINO — Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje“ kojeg provodi Zajednica udruga ,,Centar nezavisne kulture“ Zadar pod nazivom

Ovom radionicom građani zajedno osmišljavaju i oblikuju prostor u sklopu kina, te oplemenjuju javni prostor svojim doprinosom. Cilj je podizanje svijesti o zajedničkom upravljanju kroz praksu te širenje građanske kulture, kroz preuzimanje inicijative i odgovornosti na aktivan i participativan nacin.

Dogovorene aktivnosti za radionicu:

Izrada vrtnog namještaja od betona i građevinskog materijala, izrada i farbanje pitara od betona i limenih bačvi, projektiranje zelene površine u dvorištu kina

Sadnja stabla i ukrasnog bilja

Radionica je besplatna i otvorena za sve dobne skupine. Prijave se vrše na e-mail

adresu kino. filipjakov@gmail.com ili GSM 095 379 1234.

Projekt ,,KINO – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje“, s ukupnim proračunom od 2.099,720,06 HRK, sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 1.784.762,05 HRK, odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok se ostalih 314.958,01 HRK odnosno 15% ukupnih bespovratnih sredstava, osigurava iz Državnog proračuna RH. Prijavijen je na poziv Kultura u centru — potpora razvoju javno — civilnog partnerstava u kulturi, nositelj je Udruga za kulturu i umjetnost “U Pokretu”, uz partnerstvo Općine Sv. Filip i Jakov i Zajednice udruga “Centar nezavisne kulture”, koja je ujedno i provoditelj projekta.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta članova i zaposlenika OCD-ova i javnog sektora, u svrhu kreiranja zajedničkog modela sudioničkog upravljanja u kulturi i uključivanje građana u stvaranje većeg broja kulturnih i umjetničkih projekata u lokalnoj zajednici, uz paralelnu preobrazbu starog kina u Općini Sv. Filip i Jakov u K.IN.O. – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Možda Vas zanima