U Sabor upućen prijedlog zakona o biljnom zdravstvu

ZAGREB, 3. listopada 2019. (Hina) – Prijedlogom zakona o biljnom zdravstvu, koji je Vlada sa sjednice u četvrtak uputila u saborsku proceduru, propisuje se unificirani obrazac biljne putovnice koji omogućava bolju zaštitu od štetnih organizama, a istodobno olakšava poslovanje za specijalizirane subjekte koji rade s biljem.

Odredbama predloženog zakona implementira se, naime, uredba EU o zaštitnim mjerama protiv štetnih organizama za bilje.

Odredbe su posebno usmjerene na unošenje štetnih organizama na području Hrvatske kao dijela EU, a koje mogu slijediti procese globalizacije trgovine i promjene klimatskih uvjeta, rekla je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Primjena zakona osigurat će bolju i učinkovitiju zaštitu okoliša šuma, javnih i privatnih posjeda što će za posljedicu imati smanjenu uporabu zaštitnih sredstava, dodala je ministrica.

Uz biljnu putovnicu, novina je i da se zakonom se uređuje i proces edukacije i informiranja svih korisnika poštanskih usluga koji unose bilje iz trećih zemalja na područje Hrvatske kao dijela EU, a propisuje se i da nadležni ministar može propisati strože fitosanitarne mjere, ako to bude potrebno, od onih koje su propisane uredbom EU koja se ovim zakonom unosi u nacionalno zakonodavstvo.

Zakonom se, uz ostalo, definira i novi popis štetnih organizama (karantenski štetni organizmi, prioritetni štetni organizmi, nekarantenski štetni organizmi, karantenski štetni organizmi zaštićenih područja te neregulirani karantenski štetni organizmi bilja), kao i fitosanitarne mjere koje se primjenjuju na određenu kategoriju štetnih organizama.

Prihvaćeno Izvješće UV-a Hine

Vlada se Saboru očitovala da prihvaća Izvješće o radu Upravnog vijeća (UV) Hine za prošlu godinu u kojoj je nacionalna agencija, navela je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, nastavila pozitivno poslovati po svim kriterijima, nakon što je 2013. godine uspješno provedeno restrukturiranje.

“Ono što je dobro je da raste broj usluga koje Hina pruža”, istaknula je ministrica te navela da je kroz svoje servise Hina u prošloj godini isporučila više od 200.000 audiovizualnih uradaka (tekst, fotografija, audio i video zapisi) te da je sa svojim sadržajima sve aktivnija i dostupnija na društvenim mrežama.

Sukladno Zakonu o Hini, Upravno vijeće najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Hrvatskome saboru o svom radu.

Vlada je Saboru predložila i da ne prihvati zaključak, kojem je predlagatelj Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, o ponovnom prebrojavanju potpisa birača i njihove vjerodostojnosti iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative “Narod odlučuje” o promjeni izbornog zakonodavstva, kao i građanske inicijative “Istina o Istanbulskoj”.

Klub Mosta, naime, tvrdi da je, kad Državni zavod za statistiku (DZS) provjerava potpise birača, dvostruko manji broj nevažećih potpisa nego kad potpise provjeravaju Ministarstvo uprave i APIS.

Ministar uprave Ivan Malenica poručio je da je ta pretpostavka apsolutno pogrešna “budući da je DZS samo odredio veličinu uzorka potpisa birača za provjeru i na temelju provjerenog uzorka od strane APIS-a procijenio broj vjerodostojnih potpisa birača”.

“Stoga je uloga uloga Ministarstva uprave i APIS-a, kao i kriteriji za valjanost potpisa, kod Inicijative ’67 je previše’ isti kao što su bili i kod inicijativa ‘Narod odlučuje’ i ‘Istina o Istanbulskoj'”, dodao je ministar.

(Hina) xrkor yln

Možda Vas zanima