Sv. Filipi Jakov: Udruga ” U Pokretu” organizira fotografsku radionicu

Udruga za kulturu i umjetnost „U Pokretu“ poziva vas na 2. Fotografsku radionicu u sklopu projekta „KINO - Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje“

Trodnevna  2. Fotografska radionica u sklopu projekta „K.IN.0. – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje”,  će se održati od 22 – 24. studenog 2019. i to u terminu od 16-19 sati u predvorju kinodvorane Sv. Filip i Jakov. Voditelj radionice je Srđan Babić.

Projekt„KlNO – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje“, s ukupnim proračunom od 2.099,720,06 HRK, sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 1.784.762,05 HRK, odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok se ostalih 314.958,01 HRK odnosno 1586 ukupnih bespovratnih sredstava, osigurava iz Državnog proračuna RH. Prijavljen je na poziv Kultura u centru — potpora razvoju javno — civilnog partnerstava u kulturi, nositelj je Udruga za kulturu i umjetnost “U Pokretu”, uz partnerstvo Općine Sv. Filip i Jakov i Zajednice udruga “Centar nezavisne kulture”, koja je ujedno i provoditelj projekta.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta članova i zaposlenika OCD-ova i javnog sektora, u svrhu kreiranja zajedničkog modela sudioničkog upravljanja u kulturi i uključivanje građana u stvaranje većeg broja kulturnih i umjetničkih projekata u lokalnoj zajednici, uz paralelnu preobrazbu starog kina u Općini Sv. Filip i Jakov u KINO – Centar za Kulturu, i  obrazovanje.

Možda Vas zanima