Stanje sigurnosti u Zadarskoj županiji je povoljno

57

U utorak, 12. ožujka 2019. godine, Maloj vijećnici Doma Zadarske županije održana je 8. sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije. Policijski službenici za prevenciju PU zadarske zajedno sa pročelnicima Zadarske županije predstavili su ukratko najvažnije aktivnosti koje su se provele tijekom 2018. godine ,a u okviru su nacionalnih i lokalnih projekata koje se provode sukladno Planu rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije.

Voditelj Službe policije PU zadarske Božidar Budiša predstavio je Stanje sigurnosti i aktivnosti policije u 2018. godini, koje je sukladno statističkim pokazateljima ocijenjeno povoljnim. Predstavnici radnih skupina Sigurnosti u prometu, Sigurnosti u turizmu i Sigurno ponašanje djece na internetu iznijeli su rezultate projekata i programa koji se provode te koji se planiraju provoditi u 2019. godini.

Predsjednik Vijeća i župan Zadarske županije Božidar Longin naglasio je važnost uključivanja svih ključnih dionika u edukacije, predavanja i aktivnosti koje pridonose brendiranju Zadarske županije kao tražene i prije svega sigurne turističke destinacije. S obzirom na promjene koje se događaju na globalnoj razini, sigurnost je jedan od ključnih preduvjeta za pozicioniranje Zadarske županije na listi jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija, kako na lokalnoj tako i na regionalnoj razini, istaknuo je župan.

Izvor:057 info