Roditelji školaraca: Ispunite zahtjev i dobit ćete 700 kuna jednokratne pomoći

Zahtjev morate predati do 01.listopada,a za sva pitanja možete se obratiti na broj telefona: 023/383-150 ili na e-mail: udzbenici@biogradnamoru.hr

Iako su ove godine biogradskim školarcima osigurani udžbenici, grad Biograd će roditeljima osigurati jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 700 kuna , stoji u obavijesti grada.

Obavijest u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd sa prebivalištem na području grada Biograda na Moru, za školsku godinu 2019./2020.

Grad Biograd na Moru na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 1/16., 11/16., 4/18., 7/19., 8/19. i 9/19.), obavještava roditelje/skrbnike o podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za školsku godinu 2019./2020. za učenike I. do VIII. razreda Osnovne škole Biograd, sa prebivalištem na području grada Biograda na Moru.

Uz predmetni zahtjev dostavlja se i sljedeća dokumentacija:

– uvjerenje o prebivalištu roditelja/skrbnika,

– kopija kartice tekućeg računa banke podnositelja zahtjeva,

od 9. rujna 2018. godine do 9. listopada 2019. godine,

na jedan od sljedećih načina:

osobno u sobu br. 8, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru (II kat), radnim danom od 12,00 do 15,00 sati

ili putem e-maila na udzbenici@biogradnamoru.hr (obrasci dostavljeni putem e-maila obavezno moraju biti potpisani od strane korisnika zahtjeva, kao takvi skenirani i dostavljeni u pdf formatu) ili

poštom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

Za sva pitanja možete nam se obratiti na broj telefona: 023/383-150 ili na e-mail: udzbenici@biogradnamoru.hr

Download: Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabave obveznih školskih udžbenika za školsku godinu 2019./2020.

Možda Vas zanima