POS-ovi stanovi Sv. Filip i Jakov: Općina Sv. Filip i Jakov donijela odluku o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za usluge izrade projektne dokumentacije

Općina Sv. Filip i Jakov donijela je odluku o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrada POS-a koja stupa na snagu 09. prosinca 2019. godine. Potom će uslijediti potpisivanje Ugovora s odabranim Ponuditeljem – zagrebačkom tvrtkom Organizacija za planiranje i arhitekturu.

PROJEKTNI ZADATAK sadržava:

– 4 stambene zgrade, u svakoj po 6 stanova, u Svetom Filip i Jakovu, predio Rabatin, Općina Sveti Filip i Jakov

POS OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV, na k.č. 1229/34, 1229/35, 1229/59 i 1229/60, k.o. Sveti Filip i Jakov

OSNOVNE SMJERNICE ZA PROJEKTNI ZADATAK:

– Pravilnik min. tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa POS-a (NN 106/04, 25/06 i 121/11)

– Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a

– Odluka Općine Sveti Filip i Jakov o kriterijima i mjerlima za kupnju stana iz Programa POS-a

– Prostorni plan uređenja Općine Baška ( „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/02, 3/06, 2/14, 3/15, 2/17, 13/18 )

– Urbanistički plan uređenja neizgrađenog područja u Sv.Filip i Jakovu (Plan 1 – Rabatin) („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14, 14/15 i 8/19)

STRUKTURA ZA 24 STANA U ČETIRI VIŠESTAMBENE ZGRADE:

– 2 kom od 44,0 m2 (jednosoban do jednoiposobni)

– 4 kom od 55,0 m2 (jednoiposobni do dvosobni)

– 8 kom od 60,0 m2 (dvosobni do dvoiposobni)

– 7 kom od 73,0 m2 (dvoiposobni do trosobni)

– 3 kom od 77,0 m2 (trosobni do troiposobni)

Uz svaki stan će se prodavati spremište u zajedničkoj prostoriji i jedno vanjsko parkirno mjesto, što je potrebno prikazati u katalogu stanova i etažiranju.

Stanovi i spremišta, 24 kom = cca 1.578 m2 NKP

PM- vanjska parkirna mjesta, 24 kom = cca 96 m2 NKP

Sveukupno predvidivi NKP = 1.674 m2 (prodajni)

Napomena: NKP (neto korisna površina stana-prodajna) sadrži stambeni prostor s lođama, balkonima ili terasama i spremištem i parkirnim mjestom izvan stana (površina s koef.).

Dnevni boravak se računa u sobnost stana.

LOKACIJSKI UVJETI ZA PROJEKT:

Površina k.č. 1229/34 je 712 m2, površina k.č. 1229/35 je 712 m2, površina k.č. 1229/59 je 675 m2 te površina k.č. 1229/60 je 676 m2. Na svakoj katastarskoj čestici je predviđena izgradnja jedne višestambene slobodnostojeće građevine sa 6 stanova, katnosti Pr+2 temeljem važećih lokacijskih uvjeta iz Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Sv.Filip i Jakovu (Plan 1 – Rabatin) („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14, 14/15 i 8/19).

2 stana je potrebno projektirati kao prilagodljive ( bez invalidske opreme ) sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Infrastruktura: predviđa se priključenje građevine na pristupnu prometnicu, vodovodnu, kanalizacionu, elektrodistribucijsku i telekomunikacijsku mrežu prema posebnim uvjetima nadležnih komunalnih tvrtki i javnopravnih tijela.

Za grijanje stanova i pripremu tople vode predviđa se ukapljeni naftni plin (UNP) s izgradnjom vanjskog podzemnog spremnika za plin, a u strojarskom projektu i elektro-projektu predviđa se samo pripremna instalacija za ugradnju klima jedinica za stanove.

Možda Vas zanima