Pašman danas slavi dan Općine i nebeskog zaštinika Sv. Antu

Općina Pašman svečano obilježava Dan općine i nebeskog zaštitnika Sv.Antu. Svečana sjednica održati će se danas s početkom u 11.30 u dvorani osnovne škole Vladimir Nazor Neviđane.
Ove godine Općinsko vijeće na čelu s načelnikom Krešimirom Čosićem odlučilo je na poseban način zahvaliti se istaknutim ljudima općine Pašman dodjelom posebnih priznanja i zahvalnica

Općina Pašman ustrojena je stupanjem na snagu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, dana 30. prosinca 1993. godine, kojim je kao samostalna jedinica lokalne samouprave odvojena od dotadašnje Općine Biograd na Moru. 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća održana je 14. travnja 1993. godine. Tadašnja Općina Pašman sa sjedištem u mjestu Pašman pokrivala je cijelo područje otoka Pašmana sve do 7. siječnja 1997. kada je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj na području otoka Pašmana ustrojena i Općina Tkon.

Općina Pašman danas pokriva 77,3% područja otoka Pašmana odnosno 48,73 km2, a obuhvaća 7 naselja – Kraj, Pašman (Pašman, Mali Pašman i Barotul), Mrljane, Neviđane, Dobropoljana, Banj i Ždrelac. Prema Popisu stanovništva 2001. godine Općina Pašman ima ukupno 2004 stanovnika i to Kraj 290, Pašman (zajedno s mjestima Mali Pašman i Barotul) 383, Mrljane 224, Neviđane 397, Dobropoljana 274, Banj 194 i Ždrelac 245 stanovnika. U odnosu na 32 općine Zadarske županije Općina Pašman je na 19. mjestu po veličini teritorija a 21. po broju stanovnika.

Možda Vas zanima