Općina Pašman dodijelila 241.000,00 kuna udrugama u 2019. godini

Općina Pašman je dana 22. veljače 2019. godine objavila natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Pašman, usmjerene na područje sporta, kulture i turizma, zdravstva i socijalne skrbi te na razvoj civilnog društva. Na temelju natječaja, načelnik Općine Pašman, Krešimir Ćosić je donio odluku o dodjeli financijske potpore udrugama koje su se prijavile na natječaj.

Općina Pašman ukupno je dodijelila 241.000,00 kuna u 2019. godini. Svečano potpisivanje Ugovora o financijskoj potpori projektu/programu koje provode udruge na području Općine Pašman održano je dana 13. svibnja 2019. godine u općinskoj vijećnici u Pašmanu, a prisustvovali su Općinski načelnik Krešimir Ćosić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ana Benić, referentica za upravno – administrativne poslove Ivana Kraljić i predsjednici udruga.

Popis udruga i odobrenih potpora prema prioritetnim područjima:

SPORT

Udruga Postimana – 15.000,00 kuna
NŠK Sv. Mihovil – 20.000,00 kuna
Udruga Bumbak – 18.000,00 kuna
DŠR „Kolešće“ Banj – 10.000,00 kuna
ŠRD Škrpina – 12.000,00 kuna
Udruga Zadarske mažoretkinje – 15.000,00 kuna
MNK Bali – 7.000,00 kuna

KULTURA I TURIZAM

Udruga Metar60 – 10.000,00 kuna
KUD Bokolje – 15.000,00 kuna
Udruga Modus Vivendi – 11.000,00 kuna
Udruga „Cvrčak“ Ždrelac – 10.000,00 kuna
Udruga Connect It – 7.000,00 kuna
Udruga DUM – 17.000,00 kuna
Udruga Porcijunkula – 12.000,00 kuna
KUD Sv. Luka – 15.000,00 kuna
Klapa Zikva – 20.000,00 kuna
KUD Nevijana – 15.000,00 kuna
Udruga Drobnica – 7.000,00 kuna

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Udruga slijepih Zadarske županije – 5.000,00 kuna

Možda Vas zanima