Održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Polača

Izglasana je Odluka o plaćanju paušala u iznosu od 150 kn, čeka se odobrenje Ministarstva. Komunalno društvo nastavlja s radom kao i do sad.

U petak 08. veljače 2019. godine, održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Polača. Na sjednici se raspravljalo o usvajanju Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća.

Prošli tjedan zakazana sjednica nije održana radi nedolaska predsjednika vijeća te zamjenika predsjednika vijeća. Na toj sjednici trebalo se glasovati o plaćanju paušala za iznajmljivače te bi sada iznajmljivači trebali plaćati najveći iznos od 750 kn po krevetu.

Iako je rok donošenja odluke o paušalu bio do 31.01.2019., na 10. sjednici koja je održana u petak, van zakonskog roka jednoglasno je usvojen prijedlog o visini paušalnog poreza po krevetu u iznosu od 150 kn.
Pročelnik Ante Samardžija tvrdi kako se pisanim putem obratio Ministarstvu, uz nalog načelnika, radi produljenja roka donošenja Odluke te još uvijek čekaju odgovor. Ako se usvajanje Odluke prizna, provoditi će se plaćanje paušala u iznosu od 150 kn.

Na sjednici je izglasan i prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu. Odlučeno je da se utvrđuje jedinstvena zona plaćanja doprinosa. Cijena komunalnog doprinosa će iznositi 60 kn. Također, daje se mogućnost mještanima Polače, koji dokažu da je njihovo prebivalište posljednjih pet godina u Općini Polača, oslobađanje plaćanja doprinosa u visini od 50% doprinosa – što bi iznosilo 30kn.

Posljednjih dana stanovnike Polače je također brinula odluka o prestanku Komunalnog društva Polača d.o.o te prelasku pod biogradsku Bošanu.

Jedan od prijedloga načelnika Prtenjače je bio da se osnuje vlastiti pogon, tj. da se vrate iz komunalnog u vlastiti pogon. Razlog koji navodi je taj, da Općina Polača nema dozvolu Nadležnog ureda Zadarske županije za rad. Za dozvolu je potrebna odgovorna osoba i zamjenik odgovorne osobe, a to bi predstavljalo dodatne troškove za Općinu.

Prijedlog Odluke o prestanku Komunalnog društva Polača d.o.o. ipak nije izglasan te Komunalno društvo nastavlja s radom kao i do sad.

Možda Vas zanima