Obavijest o odvozu komunalnog otpada

Obavještavaju se građani, da se i dalje nastavlja odvoz komunalnog otpada po rasporedu odvoza koji je važio za mjesec rujan do daljnjega. Kalendar odvoza objavljen je na internet stanici Bošane d.o.o. i Grada Biograd na Moru.

Raspored odvoza komunalnog otpada (01.06.-31.08)
Svaki dan – Obala kralja Petra Krešimira IV. i Ulica kralja Petra Svačića
Ponedjeljak, srijeda i petak – Poluotok, Jaz, Vruljine, Kožina, Bošana, Kosa Istok i Kosa Zapad
Utorak, četvrtak i subota – Jankolovica, Rust, Tuče, Granda, Centar i Kumenat

Raspored odvoza komunalnog otpada   (01.09.-30.09)
Ponedjeljak i četvrtak – Poluotok, Jaz, Vruljine, Kožina, Bošana, Zagrebačka ulica,
Ulica Dr. franje Tuđmana i Novo naselje ( Ulice Bračka i Paška)
Utorak i petak – Jankolovica, Rust, Tuče, Granda, Centar i Kumenat
Srijeda i subota – Kosa Istok, Kosa Zapad, Granda, Meterize i Dubrovačka ulica

RASPORED ODVOZA PLASTIKE, BIOOTPADA I PAPIRA (01.06.-30.09.)
Raspored odvoza plastične ambalaže
Ponedjeljak – Poluotok, Jaz, Vruljine, Kožina, Bošana, Kosa i Jankolovica
Utorak – Centar, Rust, Tuče, Meterize, Granda i Kumenat

Raspored odvoza papira, kartona i tetrapak ambalaže
Četvrtak – Poluotok, Jaz, Vruljine, Kožina, Bošana, Kosa i Jankolovica
Petak – Centar, Rust, Tuče, Meterize, Granda i Kumenat

Biootpad
Srijedom prema kalendaru

Za čišći i ljepši BIOGRAD!

BOŠANA d.o.o.

Možda Vas zanima