Otvorenje objekta Odašiljača i veza Ugljan – Mala Glava u srijedu, 15. svibnja 2019. godine

Osamdeset i pet metara visok antenski stup na otoku Ugljanu ujedno je i najveće investicijsko ulaganje OIV-a u prošloj godini (20 milijuna kuna).

Radi se o najvišem stupu ove vrste, točnije čelične konstrukcije u Hrvatskoj, a sklopu puštanja u rad ovog objekta OIV će svečano obilježiti i 93 godina postojanja. Cilj projekta je podizanje kvalitete usluga i preseljenje OIV-ove, ali i radiokomunikacijske i telekomunikacijske opreme drugih korisnika, istočno od postojeće lokacije u krugu tvrđave Sv. Mihovil na novu lokaciju na vrhu Mala Glava.

Novi objekt na novoj lokaciji u značajnoj će mjeri doprinijeti poboljšanju kvalitete prijma televizijskih i radijskih sadržaja u zadarskome kraju, ali i signala mobilne telefonije i drugih korisnika koji će koristiti OIV-ov objekt za smještaj svoje elektroničke komunikacijske opreme, a sastoji se od ranije spomenutog antenskog stupa visine osamdeset i pet metara te pogonskog objekta za smještaj uređaja i opreme.

foto: Naši školji

Možda Vas zanima