Marketing

CJENIK USLUGA
Vrijedi od 1. siječnja 2019.
Prikazane cijene su bez PDV-a, na sve usluge se obračunava 25% PDV-a izuzev usluge pretplate BNM News na koju se obračunava 13% PDV-a

Radio cjenik

Produkcija spota 500 kn
Emitiranje spota do 30 sekundi od 07:00-18:00 sati 70 kn
Emitiranje spota do 30 sekundi od 18:00-07:00 sati 50 kn

Portal cjenik

Billboard/dan 110 kn
Leaderboard/dan 90 kn
Square/dan 60 kn
Plaćeni članak/dan 1500 kn
Native marketing/dan 2000 kn
Fotogalerija 2000 kn

BNM News cjenik

Stranica 2000 kn
Pola stranice 1000 kn
Četvrtina stranice 500 kn
Osmina stranice 300 kn
Naslovnica i zadnja stranica 5000 kn
PR članak u novinama 2000 kn

Pretplata na BNM News 336,28 kn

Paket usluga

Radio-portal mjesečni zakup 10000 kn
Radio-novina mjesečni zakup 7000 kn
Portal-novina mjesečni zakup 6000 kn
Radio-portal-novina 5000 kn