Svečano polaganje prisege sudaca porotnika

Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru na vrijeme od 4 godine donijela je Županijska skupština Zadarske županije, a samom činu imenovanja prethodio je postupak koji je Zadarska županija provela sukladno…